Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip avskrädande
Presens particip avskrätt
Presens particip avskrädd
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens skräder av skräder av skräder av skräder av skräder av skräder av
Preteritum skrädde av skrädde av skrädde av skrädde av skrädde av skrädde av
Futurum ska skräda av ska skräda av ska skräda av ska skräda av ska skräda av ska skräda av
Konditionalis I skulle skräda av skulle skräda av skulle skräda av skulle skräda av skulle skräda av skulle skräda av
Perfekt har skrätt av har skrätt av har skrätt av har skrätt av har skrätt av har skrätt av
Pluskvamperfekt hade skrätt av hade skrätt av hade skrätt av hade skrätt av hade skrätt av hade skrätt av
Futurum exaktum ska ha skrätt av ska ha skrätt av ska ha skrätt av ska ha skrätt av ska ha skrätt av ska ha skrätt av
Konditionalis II skulle ha skrätt av skulle ha skrätt av skulle ha skrätt av skulle ha skrätt av skulle ha skrätt av skulle ha skrätt av
Imperativ - skräd av - - skräd av -

Verbs similar to avskräda

Conjugated verbs before and after avskräda

« avskräda »