Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip rundbarkande
Presens particip rundbarkat
Presens particip rundbarkad
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens rundbarkar rundbarkar rundbarkar rundbarkar rundbarkar rundbarkar
Preteritum rundbarkade rundbarkade rundbarkade rundbarkade rundbarkade rundbarkade
Futurum ska rundbarka ska rundbarka ska rundbarka ska rundbarka ska rundbarka ska rundbarka
Konditionalis I skulle rundbarka skulle rundbarka skulle rundbarka skulle rundbarka skulle rundbarka skulle rundbarka
Perfekt har rundbarkat har rundbarkat har rundbarkat har rundbarkat har rundbarkat har rundbarkat
Pluskvamperfekt hade rundbarkat hade rundbarkat hade rundbarkat hade rundbarkat hade rundbarkat hade rundbarkat
Futurum exaktum ska ha rundbarkat ska ha rundbarkat ska ha rundbarkat ska ha rundbarkat ska ha rundbarkat ska ha rundbarkat
Konditionalis II skulle ha rundbarkat skulle ha rundbarkat skulle ha rundbarkat skulle ha rundbarkat skulle ha rundbarkat skulle ha rundbarkat
Imperativ - rundbarka - - rundbarka -

Verbs similar to rundbarka

Conjugated verbs before and after rundbarka

« rundbarka »